VISITA GUIADA DE LA SAGRISTIA – CAMPANAR – RELLOTGE – PART ALTA DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL

La Parròquia de Sa Pobla vol organitzar distintes visites per tal de donar a conèixer el seu Patrimoni.

L'objectiu és donar a conèixer el patrimoni i el seu estat amb la finalitat de poder recaptar Fons per la seva restauració

La visita comença davant el portal del campanar (breu explicació), s’accedeix a la Sagristia per desprès d’una breu explicació, començar la pujada al campanar continuant amb la visita al rellotge  amb una breu història, les següents passes seran pels passadissos que condueixen al Cor, breu explicació, de la Rosassa, el cor  i la misericòrdia. Al final de la visita els qui vulguin podran contemplar la panoràmica de Sa Pobla des de el punt més alt de la Parròquia.

Idioma de la visita:  Mallorquí i Castellà

Durada: aproximadament 1 hora

Dies: tercer dissabte de cada mes , excepte juliol i agost

Horaris: Dos torns: 1er: 10-11h

                            2n: 12-13 h.

Si els torns de les visites no cobreixen el mínim, es passarà al grup que tenguí el nombre més alt d’inscrits del mateix dissabte.

A l’acollida a la Placeta de l’Església, és firmarà un document de responsabilitat, que serà retornat al final de la visita.

Mínim i màxim de participants per torn: 7 i 12

Edats: a partir de 10 anys, els menors han d’anar acompanyats per un adult que es faci responsable.

S’informa que l’accés a determinats llocs comporta una certa dificultat, per tant aquelles persones amb mobilitat reduïda podrien tenir problemes per dur a terme  la visita.

Donatiu per participant de la visita, serà de 10€ que seran destinats a les distintes restauracions del Patrimoni Parroquial (Campanes, Rellotge , Rosassa, etc.)

Amb 15 dies d’antelació és podrà concertar una visita per grups de 12 persones  amb dia i hora.

Telèfon Informació: 608 172 914 (Felip)