VISITADORS DE MALALTS

Grup de feligresos que duen a terme visites domiciliàries, Residència de Huyalfàs i Centre de dia.

 

Entre ells hi ha els ministres extraordinaris de l’Eucaristia que duen la comunió als malalts el primer divendres de mes d’octubre a juny.