Funerals

Els funerals es celebraran de Dilluns a Divendres, a les 19,30h.

(1 sol funeral per dia debut a que s’han d’atendre altres parròquies)