Textes legals

Avís legal

OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc www.sapoblaparroquia.es, del qual és titular
PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA (d'ara endavant, PARRÒQUIA DE SA POBLA ).

La navegació pel lloc web de PARRÒQUIA DE SA POBLA, li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de PARRÒQUIA DE SA POBLA, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'USUARI a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de PARRÒQUIA DE SA POBLA o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent PARRÒQUIA DE SA POBLA denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

Titular és: PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA
NIF és: R0700148J
Telèfon: 971 540 294
Adreça: Plaza de l'església, nº 1– 07420 Sa Pobla (Mallorca)

COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 971 540 294
Email: parroquiasapobla@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els USUARIS i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment excepte el telèfon.

CONTINGUT

PARRÒQUIA DE SA POBLA, a través d'aquest lloc web, facilita dades d'interès sobre la parròquia, així com informació, notícies o serveis web relacionats. Aquesta informació és la vigent en el moment de la seva publicació.

PARRÒQUIA DE SA POBLA presta especial atenció al fet que la informació del lloc web sigui exacta i precisa, procedint a la seva actualització de manera periòdica i corregint els errors tan aviat com aquests hagin estat detectats. Amb tot, PARRÒQUIA DE SA POBLA no pot garantir que la informació estigui actualitzada i la inexistència d'errors en tot moment.

La informació publicada en aquest lloc web té únicament caràcter informatiu.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, PARRÒQUIA DE SA POBLA pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'USUARI garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui PARRÒQUIA DE SA POBLA i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'USUARI es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PARRÒQUIA DE SA POBLA i a no emprar-los per a, entre altres:

• Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
• Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PARRÒQUIA DE SA POBLA o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres USUARIS al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PARRÒQUIA DE SA POBLA presta els seus serveis.
• Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres USUARIS o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PARRÒQUIA DE SA POBLA o de tercers i, si és el cas, extreure informació.
• Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PARRÒQUIA DE SA POBLA o de tercers.
• Suplantar la identitat de qualsevol altre USUARI.
• Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
• Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PARRÒQUIA DE SA POBLA és titular, i té la corresponent llicència, sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de www.sapoblaparroquia.es. Tots els continguts de la web, incloent-hi el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de PARRÒQUIA DE SA POBLA. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'USUARI implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de PARRÒQUIA DE SA POBLA sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en aquesta. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor (copyright) i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de PARRÒQUIA DE SA POBLA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació que poguessin incloure's en els continguts. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de PARRÒQUIA DE SA POBLA.

L'USUARI reconeix, en conseqüència, que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o del titular d'aquests.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PARRÒQUIA DE SA POBLA, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els USUARIS que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de PARRÒQUIA DE SA POBLA, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'USUARI dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre PARRÒQUIA DE SA POBLA i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de PARRÒQUIA DE SA POBLA dels seus continguts o serveis.

PARRÒQUIA DE SA POBLA no es responsabilitza de l'ús que cada USUARI li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

RECOLLIDA DE DADES DE MENORS

PARRÒQUIA DE SA POBLA no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui mitjançant l'emplenament dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis, els formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PARRÒQUIA DE SA POBLA exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

• La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
• La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels USUARIS.
• L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web.

En particular, i a mode exemplar, PARRÒQUIA DE SA POBLA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PARRÒQUIA DE SA POBLA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'USUARI sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PARRÒQUIA DE SA POBLA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PARRÒQUIA DE SA POBLA no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol USUARI o un tercer considerin que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a PARRÒQUIA DE SA POBLA. Identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació Europea i en aquest cas dependrà de l'Autoritat de control, AEPD, legislació espanyola vigent.

Termes i condicions visites

CONDICIONS PRÈVIES A LA VISITA

 

A causa de les característiques i dificultat del recorregut, i per motius de seguretat, l'accés a la visita queda limitat a:


1.1 persones que no presentin malalties cardiorespiratòries, vertigen, claustrofòbia o mobilitat reduïda per motius d'edat o salut.


1.2 persones majors de 10 anys. En el cas de menors d'edat, és obligatòria l'acreditació de la mateixa per mitjà d'un document d'identitat oficial.
 
En acceptar aquests termes i condicions, l'usuari confirma la veracitat de les dades facilitades, així com del compliment dels requisits físics i/o de salut esmentats en el punt anterior, eximint de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol possible mal per tals motius a la Parròquia de Sa Pobla.

Abans de l'entrada per a la visita és imprescindible la presentació de la reserva rebuda per correu electrònic per a procedir a la seva validació abans de començar la visita..
 
Les visites s'iniciaran puntualment dins dels marges horaris assenyalats en la reserva, i tindran una durada màxima d'una hora. Una vegada passada aquesta hora límit d'inici, ja no es permetrà l'accés a aquesta.

No es permet l'accés d'animals de companyia a la visita, excepte gossos guia.

L'organització es reserva la capacitat de cancel·lar la visita, amb o sense preavís, pels motius que consideri oportuns, retornant l'import ja pagat als qui no haguessin pogut gaudir de la mateixa amb motiu d'aquesta cancel·lació.
 
Si us plau, sigui tan amable de verificar acuradament les dades de la reserva, perquè una vegada confirmada no s'admetran canvis ni devolucions. Si necessita informació addicional sobre la Visita, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el correu parroquiasapobla@gmail.com.
 
L'organització es reserva el dret d'admissió.

 

CONDICIONS DURANT LA VISITA

 

Els visitants menors de 18 anys hauran d'anar acompanyats per un adult, havent de ser la relació, com a mínim, d'un adult per cada menor.
Els visitants es comprometen a mantenir un comportament i una actitud respectuosa cap al monument.
No està permès i està penat per llei atemptar contra la integritat del patrimoni, fent pintades, grafitis, etc.
La no observança de les indicacions en temes de conservació del patrimoni assenyalades pel personal de la parròquia pot arribar a ocasionar l'expulsió immediata de la visita, sense dret a cap mena de reemborsament.
No està permès llançar objectes, ni consumir aliments i/o begudes (excepte aigua)
No està permès fumar durant la visita.
Els visitants hauran de vigilar sempre els seus objectes personals.
Es prega utilitzar una vestimenta formal concorde a un temple religiós i evitar acudir en vestit de bany, sense samarreta etc.
Seguint les normes de seguretat internacionals, no es permetrà l'accés al recinte amb maletes de viatge
 ni embalums voluminosos. Els informem que disposem de taquilles on dipositar-los.

 

IMPORTANT:

 

L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes pot provocar la no admissió, la interrupció i/o
 l'expulsió de la visita sense dret a cap tipus de canvi o reemborsament.

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI
i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d'abril (*GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (*LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals?

Per a mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament
són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, *MMS, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions
comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb
els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi aconseguit
algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui
realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva
disposició en la pàgina web del RESPONSABLE.
Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del *GDPR de la manera següent:
Amb el consentiment de l'USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i
tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o existeixin
prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per a garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total d'aquests
.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament
 i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb
comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat
 de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu
tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament
no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per a exercir els seus drets:
*PARRÒQUIA DE SANT ANTONI *ABAT DE SA POBLA. Plaza de l'*església, núm. 1– 07420 Sa Pobla (Mallorca). E-mail:
parroquiasapobla@gmail.com.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps,
marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de reserva, accepten
expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part
del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les
dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol
modificació d'aquests.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que
són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les
dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves
necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el
RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives *GDPR i *LOPDGDD per al tractament
 de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article
 5 del *GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat
 i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són
tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar
les mesures de seguretat que estableixen el *GDPR i la *LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i
llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de
PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA. Plaza de l'*església, núm. 1– 07420 Sa Pobla (Mallorca)). E-mail:
parroquiasapobla@gmail.com