VIDA CREIXENT

A les darreries de gener de l’any 1992, l’Associació   de la Tercera Edat rebé la visita de la Mare de Déu de Lluc. Tot un programa de celebracions i visites domiciliàries honorà aquesta visita. Com a fruit de la visita es presenta a la Parròquia el moviment Vida Creixent, el rector Mn. Miquel Mulet anima un grup i en surt la primera   encarregada, n’Apol·lònia Pons.

 

Actualment es reuneixen quinzenalment al convent de les monges franciscanes (C/ Capità Pere, 42).