Salutació

Siau Benvinguts a la pagina WEB de la Parròquia de Sant Antoni Abat de Sa Pobla.

Som una comunitat cristiana amb arrels del segle XIV; l’any 1357 el bisbe Antoni Colell signava el decret d’erecció.

Els 12.000 feligresos que constitueixen aquesta Parròquia  preguen en un temple aixecat a les darreries del segle XVII.

La parròquia forma part de l’Arxiprestat Nord de la Diòcesi de Mallorca. I està atesa Solidàriament pels Rectors Solidaris Mn. Pere Gerard Bestard i Muntaner (Coordinador de l’Equip) i Mn. Felip Salvador Diez i Forteza, que té una especial dedicació a Sa Pobla.

A aquesta pagina podreu trobar tota la informació sobre les Activitats Pastorals que la parròquia du a terme. Esperam que us sigui d’utilitat i per qualsevol dubte que els pugui sorgir estam a la seva disposició als telèfons i adreça electrònica que apareix en aquesta pagina.