PENITÈNCIA

Aquest sagrament és anomenat sagrament de la Penitència, de la Reconciliació, del Perdó, de la Confessió i de la Conversió.

 

Per què hi ha un sagrament de la Reconciliació després del Baptisme?

Ja que la vida nova de la gràcia, rebuda en el Baptisme, no va suprimir la feblesa de la naturalesa humana ni la inclinació al pecat, Crist va instituir aquest sagrament per a la conversió dels batejats que s'han allunyat d'Ell pel pecat.

 

Quan va ser instituït aquest sagrament?

El Senyor ressuscitat va instituir aquest sagrament quan la tarda de Pasqua es va mostrar als seus Apòstols i els va dir: “Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells que perdoneu els pecats, els queden perdonats; als qui els hi retingueu, els queden retinguts” (Jn 20, 22-23).

 

Tenen necessitat els batejats de conversió?

La crida de Crist a la conversió ressona contínuament en la vida dels batejats. Aquesta conversió és una tasca ininterrompuda per a tota l'Església, que, sent santa, rep en el seu propi si als pecadors.

 

Quins són els elements essencials del sagrament de la Reconciliació?

Els elements essencials del sagrament de la Reconciliació són dues: els actes que duu a terme l'home, que es converteix sota l'acció de l'Esperit Sant, i l'absolució del sacerdot, que concedeix el perdó en nom de Crist i estableix la manera de la satisfacció.

 

Quins són els actes propis del penitent?

Els actes propis del penitent són els següents: un diligent examen de consciència; la contrició (o penediment), que és perfecta quan està motivada per l'amor a Déu, imperfecta quan es funda en altres motius, i inclou el propòsit de no tornar a pecar; la confessió, que consisteix en l'acusació dels pecats feta davant del sacerdot; la satisfacció, és a dir, el compliment de certs actes de penitència, que el propi confessor imposa al penitent per reparar el dany causat pel pecat.

 

Quins pecats han de confessar-se?

S'han de confessar tots els pecats greus encara no confessats que es recorden després d'un diligent examen de consciència. La confessió dels pecats greus és l'única manera ordinària d'obtenir el perdó.

 

Quan s'està obligat a confessar els pecats greus?

Tot fidel, que hagi arribat a l'ús de raó, està obligat a confessar els seus pecats greus almenys una vegada a l'any, i de totes maneres abans de rebre la sagrada Comunió.

 

Per què també els pecats venials poden ser objecte de la confessió sacramental?

L'Església recomana vivament la confessió dels pecats venials encara que no sigui estrictament necessària, ja que ajuda a formar una recta consciència i a lluitar contra les males inclinacions, a deixar-se curar per Crist i a progressar en la vida de l'Esperit.

 

Com sol·licitar el sagrament de la Penitència o Reconciliació?

Sempre abans de les celebracions Eucarístiques en el Temple estarà el sacerdot preparat per escoltar i impartir el sagrament. Dirigir-se a ell directament.

També en els temps litúrgics d'Advent i Quaresma es programen celebracions penitencials.