COR JUVENIL

Grupet de joves que animen les celebracions dominicals.

 

Dirigit per Joana Alomar Serra

 

Assajos: D’octubre a juny, cada dissabte a les 18’30h.

 

Informació: 646383456 (Joana Alomar)