UNCIÓ DEL MALALTS

La compassió de Jesús cap als malalts i les nombroses curacions realitzades per ell són un clar senyal que amb ell havia arribat el Regne de Déu i, per tant, la victòria sobre el pecat, el sofriment i la mort. Amb la seva passió i mort, Jesús dóna un nou sentit al sofriment, el qual, unit al de Crist, pot convertir-se enmig de purificació i salvació, per a nosaltres i pels altres.

 

Com es comporta l'Església amb els malalts?

L'Església, havent rebut del Senyor el mandat de curar als malalts, s'obstina en la cura dels que sofreixen, acompanyant-los amb oracions d'intercessió. Té sobretot un sagrament específic per als malalts, instituït per Crist mateix i testificat per Santiago: “Està malalt algú de vosaltres? Cridi als preveres de l'Església, que preguin sobre ell i l’ungeixin amb oli en el nom del Senyor” (Jm 5, 14-15).

 

Qui pot rebre el sagrament de la Unció dels malalts?

El sagrament de la Unció dels malalts ho pot rebre qualsevol fidel que comença a trobar-se en perill de mort per malaltia o vellesa. El mateix fidel el pot rebre també altres vegades, si es produeix un agreujament de la malaltia o bé si es presenta una altra malaltia greu. La celebració d'aquest sagrament ha d'anar precedida, si és possible, de la confessió individual del malalt.

 

Com se celebra aquest sagrament?

La celebració del sagrament de la Unció dels malalts consisteix essencialment en la unció amb oli, beneït si és possible pel bisbe, sobre el front i les mans del malalt (en el ritu romà, o també en altres parts del cos en altres ritus), acompanyada de l'oració del sacerdot, que implora la gràcia especial d'aquest sagrament.

Com sol·licitar el sagrament de la Unció dels Malalts?

Posar-se en contacte amb la Parròquia i parlar amb el rector.

També ocasionalment la parròquia organitza celebracions comunitàries d'aquest sagrament, les quals s'anuncien amb anticipació.