CONDICIONS PRÈVIES A LA VISITA

 

A causa de les característiques i dificultat del recorregut, i per motius de seguretat, l'accés a la visita queda limitat a:


1.1 persones que no presentin malalties cardiorespiratòries, vertigen, claustrofòbia o mobilitat reduïda per motius d'edat o salut.


1.2 persones majors de 10 anys. En el cas de menors d'edat, és obligatòria l'acreditació de la mateixa per mitjà d'un document d'identitat oficial.
 
En acceptar aquests termes i condicions, l'usuari confirma la veracitat de les dades facilitades, així com del compliment dels requisits físics i/o de salut esmentats en el punt anterior, eximint de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol possible mal per tals motius a la Parròquia de Sa Pobla.

Abans de l'entrada per a la visita és imprescindible la presentació de la reserva rebuda per correu electrònic per a procedir a la seva validació abans de començar la visita..
 
Les visites s'iniciaran puntualment dins dels marges horaris assenyalats en la reserva, i tindran una durada màxima d'una hora. Una vegada passada aquesta hora límit d'inici, ja no es permetrà l'accés a aquesta.

No es permet l'accés d'animals de companyia a la visita, excepte gossos guia.

L'organització es reserva la capacitat de cancel·lar la visita, amb o sense preavís, pels motius que consideri oportuns, retornant l'import ja pagat als qui no haguessin pogut gaudir de la mateixa amb motiu d'aquesta cancel·lació.
 
Si us plau, sigui tan amable de verificar acuradament les dades de la reserva, perquè una vegada confirmada no s'admetran canvis ni devolucions. Si necessita informació addicional sobre la Visita, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el correu parroquiasapobla@gmail.com.
 
L'organització es reserva el dret d'admissió.

 

CONDICIONS DURANT LA VISITA

 

Els visitants menors de 18 anys hauran d'anar acompanyats per un adult, havent de ser la relació, com a mínim, d'un adult per cada menor.
Els visitants es comprometen a mantenir un comportament i una actitud respectuosa cap al monument.
No està permès i està penat per llei atemptar contra la integritat del patrimoni, fent pintades, grafitis, etc.
La no observança de les indicacions en temes de conservació del patrimoni assenyalades pel personal de la parròquia pot arribar a ocasionar l'expulsió immediata de la visita, sense dret a cap mena de reemborsament.
No està permès llançar objectes, ni consumir aliments i/o begudes (excepte aigua)
No està permès fumar durant la visita.
Els visitants hauran de vigilar sempre els seus objectes personals.
Es prega utilitzar una vestimenta formal concorde a un temple religiós i evitar acudir en vestit de bany, sense samarreta etc.
Seguint les normes de seguretat internacionals, no es permetrà l'accés al recinte amb maletes de viatge
 ni embalums voluminosos. Els informem que disposem de taquilles on dipositar-los.

 

IMPORTANT:

 

L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes pot provocar la no admissió, la interrupció i/o
 l'expulsió de la visita sense dret a cap tipus de canvi o reemborsament.