COR PARROQUIAL

Integrat per unes 25 veus (homes/dones).

 

Dirigit per Cinto Soberats Payeras.

 

Assajos: D’octubre a juny, cada dimarts a les 21h.

 

Informació: 606021510 (Cinto)